De aanvraag die verzekerden op fysiotherapeutische zorg kunnen maken vanuit de afgesloten zorgpolis (aanvullende verzekering) is mogelijk niet toegankelijk  door het instellen van de behandelindex voor fysiotherapeuten. Ook leidt de behandelindex niet tot kwalitatief betere zorg wat de verzekeraar voor ogen zou hebben met het instellen van deze behandelindex (een maximaal aantal behandelingen per indicatie, behandelplafond).

Behandelindex fysiotherapiepraktijken

Daarom verzoeken bezorgde verzekerden dat de behandelindex komt te vervallen voor fysiotherapiepraktijken omdat de kans erg groot is dat de zorg die verzekerdeb mogelijk nodig hebben, en waarvoor zij zich aanvullend hebben verzekerd, onder druk van deze index (behandel plafond) niet meer krijgen.

TEKEN HIER DE PETITIE!!!