Voor wie is oefentherapie Mensendieck 

Kinderen en tieners

Tijdens de groeiperiode verandert er veel in het leven van uw kinderen. Hun lichaam verandert, hun bewegingspatroon verandert. In het algemeen zitten ze veel achter de laptop, een tablet en televisie en helaas in minder gunstige houdingen. Onder een houdingsafwijking wordt verstaan: Een versterkte holle onderrug (lordose), een versterkte bolle bovenrug (kyfose) of een scheve rug (scoliose). Door een snelle groei en ongunstig houdings- en bewegingspatroon kan de holling/bolling of zijwaartse kromming versterkt worden. Dit kan klachten en/of scheefgroei tot gevolg hebben.

Samenvattend: Door weinig beweging en verkeerd spiergebruik is er kans op het ontstaan van een houdingsafwijking. Oefentherapie Mensendieck voorkomt dit. Dit geldt ook voor groeistoornissen of motorische stoornissen (zoals een slechte houding), afwijkend looppatroon, afwijkende motoriek, aandoeningen van de wervelkolom, pijnklachten in rug, hoofdpijn, voetklachten ten gevolg van een ongunstige houding.


Volwassenen

Bij u als volwassene is er vaak sprake van pijnklachten tijdens of na werkzaamheden in een ongunstige houding of beweging. Spanningsklachten als stress of hyperventilatie zijn met onze ontspanningsoefeningen en het leren reguleren van uw ademhaling zeer goed te behandelen. Ook lichamelijke klachten ontstaan door bepaalde afwijkingen/aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zijn zeer goed behandelbaar met Mensendieck therapie. De therapie is gericht op het verminderen van klachten, opheffen of leren hoe hier het beste mee om te gaan.


Ouderen

Juist omdat oefentherapie Mensendieck zich richt op de totale benadering en het individuele karakter is de therapie meer dan uitstekend voor het begeleiden van de ouder wordende mens in het gezond en verantwoord blijven bewegen. Wij leren u om te gaan met al uw bewegingen in het dagelijks leven. Vanzelfsprekend in combinatie met uw mogelijke lichamelijke aandoening. (Bijvoorbeeld: artrose, parkinson, osteoporose, scoliose, reuma).

Ook is er altijd oog voor de juiste balans en coordinatie ter preventie van vallen. Wij leren u om op de juiste manier gebruik te maken van uw loophulpmiddelen, denk aan uw rollator of stok