Wat is oefentherapie Mensendieck?

Oefentherapie Mensendieck is een houdings- en bewegingsleer, een actieve therapie gericht op uw houding en beweging. De oefentherapeut Mensendieck behandelt en voorkomt klachten van uw bewegingsapparaat. Er wordt onderzocht hoe u in het dagelijks leven beweegt, waardoor lichamelijke klachten kunnen ontstaan al dan niet in combinatie met een lichamelijke aandoening.

Uw houding- en beweging kan ongunstig zijn voor uw welbevinden door juist een verkeerde houding of een verkeerde belastende beweging. De balans tussen belasting en belastbaarheid raakt verstoord. Oefentherapie Mensendieck maakt u bewust van uw houding en beweging en leert u technieken die u toepast in al uw dagelijkse bezigheden, in en om het huis, op uw werk en in uw sportbeoefening. Centraal staat het wegnemen en voorkomen van klachten.

Door verschillende oefeningen, met ondersteuning van spiegels, maken wij u bewust van uw eigen houding en manier van bewegen. Wij leren u om uw houding te veranderen waar nodig. De oefeningen die u uzelf gaat aanleren zorgen voor uw mobiliteit, ontspanning en het versterken van uw spieren. Alle oefeningen voor uw houding en manier van bewegen zorgen voor een structurele verbetering en het wegnemen en voorkomen van mogelijke klachten. Een beter gevoel.

De therapeut analyseert uw houdings- en bewegingspatroon en stelt op basis van haar bevindingen een behandelplan op. Dit behandelplan is aangepast aan uw individuele mogelijkheden en is gericht op toepassing op uw eigen persoonlijke activiteiten in het dagelijkse leven.

Samenvattend: naar een oefentherapeut Mensendieck gaan zorgt voor en is verstandig bij:

  • Het voorkomen van klachten in houding en beweging
  • Het doen verminderen van (pijn) klachten
  • Het leren omgaan met klachten in houding en beweging
  • Acute of chronische klachten van het bewegingsapparaat
  • Het leren omgaan met spanningsgerelateerde klachten